BudgetbeheerHeaderjpg

Beschermingsbewind wordt op verzoek van de cliënt of een bij de cliënt betrokken persoon aangevraagd bij de Kantonrechter. Nadat de Kantonrechter het bewind heeft ingesteld is de eventueel aanwezige vrijwillige basis verdwenen. De cliënt is niet meer bevoegd om zelf over de onder bewind gestelde goederen te beschikken.

Heeft u hulp nodig, maar vindt u beschermingsbewind te ingrijpend dan kunt u bij Faith budgetheer & bewindvoering ook terecht voor Inkomens- en budgetbeheer. Dit komt in de praktijk op hetzelfde neer als beschermingsbewind, echter is geheel op vrijwillige basis, zonder inschakeling van de Kantonrechter en met de mogelijkheid om indien gewenst het beheer direct te beëindigen.

Rekening en verantwoording wordt in dit geval niet afgelegd aan de Kantonrechter, maar aan de cliënt zelf.

Wij behartigen de belangen voor:

- mensen met een verstandelijke beperking
- dementerende ouderen of ouderen die in een zorginstelling verblijven
- mensen met een verslaving of een psychiatrische aandoening
- mensen met financiele problemen of die hun eigen financieel overzicht kwijt zijn

Wanneer u denkt dat Faith budgetbeheer & bewindvoering iets kan betekenen voor uzelf,
uw partner of een familielid, neem dan gerust contact met ons op via het contact formulier