OnzorgenHeader

Beschermingsbewind wordt ook wel onderbewindstelling van goederen of meerderjarigenbewind genoemd en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om zelf hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld het huis worden volstaan. Meestal worden echter alle goederen van een cliënt onder bewind gesteld.

Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene daar niet meer zelfstandig over beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de cliënt. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen, dat wil zeggen dat de bewindvoerder alle financiële zaken van de cliënt regelt en daarbij bijvoorbeeld ook de belastingaangifte doet en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvraagt.

Wanneer u benoemd bent tot bewindvoerder of curator van bijvoorbeeld een familielid, kunt u Faith budgetbeheer & bewindvoering inschakelen voor de uitvoering van het bewind of het financiële gedeelte van de curatele. In dat geval wordt de rekening en verantwoording aan u afgelegd waarna u dit weer aan de Kantonrechter kunt overleggen.